Mýtus (?) zvaný “spoločný orgazmus”

Spomínam na svoje detstvo, keď sme sa naháňali s chlapcami, ktorí museli byť vždy prví, ktorí sa dostali ku dverám a za nimi mi ukazovali dlhý nos, ako ma predbehli. Nerozumela som ich nadšeniu ani tým gestám. Niečo vo vnútri mi vždy hovorilo, že to má byť asi inak. Chvíľu som sa snažila ich predbehnúť, ale rýchlo som z toho vyrástla, a nakoniec ostávali vo svojej hre sami.

Spomínam na obdobie dospievania, kedy sa ma chalani snažili nejako dotknúť. Keď sme boli blízko dverí, tak sa natlačili na mňa a robilo im dobre sa so mnou pretláčať. Akoby ma chceli aj nechceli pustiť ďalej. Nikdy som nepochopila túto hru. Čo vlastne odo mňa chceli?

Spomínam si na prvého nádherného muža, ktorý ma pustil so šarmom sebe vlastným do dverí a ja som si mohla vychutnať pomalý prechod cez bránu krásna. Na druhej strane dverí som mu samozrejme venovala pohľad, nad ktorým určite dlho premýšľal. Až tam som pochopila, čo znamená komunikácia medzi mužom a ženou. Aké to je, keď sa stretne mužská a ženská energia.

Trvalo mi celkom dlho, kým som pochopila, že tento muž ma vlastne naučil, ako si užívať orgazmus. Samozrejme, že som si najprv užívala alebo sa snažila si užiť s mužmi, ktorí sa dostali ku dverám ako prvý. Vtedy som ešte nevedela, že sú aj iní muži. Keď mi „za dverami“ ukázali dlhý nos, tak to aj bolelo. Niekde vo vnútri sa niečo hýbalo. Takto to má naozaj vyzerať? Šťastný mužský výraz v tvári čiastočne zaslepil tieto pocity a ja som sa oddávala znovu a znovu podobným hrátkam. Keď som prvýkrát zažila stretnutie „vo dverách“, moje srdce poskočilo. Potom prišlo druhé, tretie a ďalšie a niečo pod srdcom mi stále šepkalo, že to ešte nie je ono. Čo to bolo? Ako to, že spoločným orgazmom to nekončí? Celé moje vnútro mi vrelo týmito pocitmi.

Asi už tušíte, kde sa dostávam. Áno, prišiel muž, ktorý ma pustil „do dverí“ a ja som pochopila, že na tento okamih som čakala tak dlho. Mohla som si vychutnať ten pohľad za dverami. Strhujúcu vzdialenosť a zároveň blízkosť s mužom, ktorý mi dovolil predviesť všetko, čo je v mojom vnútri.

Vtedy som tiež pochopila, že svojho syna budem vychovávať tak, aby ženu vždy púšťal do dverí ako prvú.

ANKETA: Orgazmus

Facebook komentár
Viktória Madalová

Viktória Madalová

Žena so štýlom a hĺbavým pozorovaním života