Viktória Madalová

Viktória Madalová

Žena so štýlom a hĺbavým pozorovaním života