Pondelková porcia o nespokojnosti v živote

“Keď nás chcú bohovia potrestať, vyslyšia naše motlitby.”

Tento výrok hovorí o tom, že si neuvedomujeme, o čo žiadame, naše vedomie je povrchné a naše vedomie je také hlboké, že ak naše modlitby budú vyslyšané, nebude to odmena, ale trest.

Príbeh o chudobnom kamenárovi, ktorý bol stále nespokojný

Bol raz jeden muž, ktorý pracoval ako kamenár v kameňolome. Jeho práca bola veľmi ťažká, pláca bola biedna. Bol nespokojný. Jedného dňa po ťažkej šichte si muž povzdychol: „Keby som bol bohatý, to by sa mi dobre žilo. Chcel by som sa voziť v drahom kočiari.“

Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

A ako to v živote už chodí, vyslovené sa začne diať. Život si vytvárame vlastnými myšlienkami, túžbami. Vyslovené čaká na tú správnu chvíľu, kedy začnete spolupracovať. 

Kamenár sa stal boháčom. Jedného dňa sa viezol v drahom kočiari, keď tu zrazu išiel okolo kráľ a nad jeho hlavou držali sluhovia zlatý slnečník. Boháč sa nahneval, že jeho hlavu nechráni zlatý slnečník, bol nespokojný a tak si povzdychol: „Kráľom chcem byť.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

Boháč sa stal kráľom. Jedného dňa, keď mu slnko spálilo tvár, začal byť opäť nespokojný i zanariekal: „Slnko je silnejšie ako som ja a tak chcem byť slnkom.“ A zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

Boháč sa stal slnkom, ktoré pálilo do tváre všetkým kráľom na svete, až kým neprišiel mrak, ktorý slnko zatienil. To ho nahnevalo, začal byť zase nespokojný, že mrak je silnejší ako on a tak riekol: „Chcem byť mrakom.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

A tak sa stal mrakom, ktorý tienil slnku, padali z neho veľké kvapky dažďa, ktoré ničili úrodu. Jedného dňa si všimol, že sa skala jeho silnému lejaku nepoddáva. Začal byť nespokojný, že skala je silnejšia ako on i vyriekol: „Chcem byť skalou.“ A zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

Stal sa skalou, ktorá pevne stála, či svietilo na ňu slnko, alebo pršalo. Jedného dňa prišiel muž, ktorý začal zo skaly lámať kameň. Opäť bol nespokojný s tým, že muž je silnejší ako on a tak zanariekal: „Chcem byť človek.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

Stal sa opäť kamenárom, ktorý pracoval v kameňolome.A takto sa to deje v našej mysli, po niečom túžime a keď to dosiahneme opäť sme nespokojní. Je to kruh. Ak to pochopíte a vyskočíte z neho

Bol raz jeden muž, ktorý pracoval ako kamenár v kameňolome. Jeho práca bola veľmi ťažká, pláca bola biedna. Bol nespokojný. Jedného dňa po ťažkej šichte si muž povzdychol: „Keby som bol bohatý, to by sa mi dobre žilo. Chcel by som sa voziť v drahom kočiari.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

A ako to v živote už chodí, vyslovené sa začne diať. Život si vytvárame vlastnými myšlienkami, túžbami. Vyslovené čaká na tú správnu chvíľu, kedy začnete spolupracovať. 

Kamenár sa stal bohatým. Jedného dňa sa viezol v drahom kočiari, keď tu zrazu išiel okolo kráľ a nad jeho hlavou držali sluhovia zlatý slnečník. Boháč sa nahneval, že jeho hlavu nechráni zlatý slnečník, bol nespokojný a tak si povzdychol: „Kráľom chcem byť.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

Boháč sa stal kráľom. Jedného dňa, keď mu slnko spálilo tvár, začal byť opäť nespokojný i zanariekal: „Slnko je silnejšie ako som ja a tak chcem byť slnkom.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

Boháč sa stal slnkom, ktoré pálilo do tváre všetkým kráľom na svete, až kým neprišiel mrak, ktorý slnko zatienil. To ho nahnevalo, začal byť zase nespokojný, že mrak je silnejší ako on a tak riekol: „Chcem byť mrakom.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

A tak sa stal mrakom, ktorý tienil slnku, padali z neho veľké kvapky dažďa, ktoré ničili úrodu. Jedného dňa si všimol, že skala sa jeho silnému lejaku nepoddáva. Začal byť nespokojný, že skala je silnejšia ako on i vyriekol: „Chcem byť skalou.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

Stal sa skalou, ktorá pevne stála, či svietilo na ňu slnko, alebo pršalo. Jedného dňa prišiel muž, ktorý začal zo skaly lámať kameň. Opäť bol nespokojný s tým, že muž je silnejší ako on a tak zanariekal: „Chcem byť človek.“ Zjavil sa anjel a riekol: „Si tým, kým chceš byť.“

Muž sa opäť stal kamenárom, ktorý pracoval v kameňolome.

V Indii životu hovoria “kruh”. A takto sa to deje v našej mysli, po niečom túžime a keď to dosiahneme, opäť sme nespokojní. Dôvodom je vždy niečo nové. Je to kruh. Neustále sa opakuje to isté, až kým to nepochopíme a nevyskočíme z neho…

Redakcia Ženy so štýlom

Facebook komentár