Puto medzi matkou a dcérou

Pevnosť tohto vzťahu nie je výnimočná. Množstvo žien v strednom veku má dobré vzťahy so svojimi matkami – aj keď si niekedy želajú, aby boli lepšie.

Stáva sa, že dcéra odíde z domova, kde panujú napäté vzťahy, najčastejšie za slobodou s vyhliadkou budúceho partnerstva. Takýto rebelský čin nastáva ako dôsledok potreby uniknúť zo slnej, kontrolujúcej väzby s matkou a nudného rodinného života. Roky však bežia a našťastie spolu s fyzickým oddelením sa od matky vzniká priestor pre vznik hlbokej vzájomnej väzby.

Podľa štúdie Štátnej univerzity v Pensylvánii o vzťahoch medzi dcérmi v strednom veku a ich staršími matkami pevnosť tohto vzťahu nie je zriedkavá. Výskumná pracovníčka Karen Fingerman, Ph.D. zistila, že napriek konfliktom a komplikovaným emóciám je väzba medzi matkou a dcérou taká silná, že 80% až 90% žien v strednom veku udáva dobré vzťahy so svojimi matkami – hoci si niekedy želajú, aby boli lepšie.

“Vo vzťahoch medzi matkami a ich dospelými dcérami obe zúčastnené strany zvládajú sklamania lepšie ako v akomkoľvek inom vzťahu”, vysvetľuje Fingerman, odborná asistentka v oblasti ľudského rozvoja a rodinných štúdií. Ženy vo všeobecnosti sú lepšie vybavené udržiavať vzťahy s vysokým stupňom intimity, než muži a matky a dcéry majú rovnakú pozíciu každá vo vlastnej rodine, ktorá ich vzťah v neskoršom veku vemi posilňuje.

“Vo väzbe matka a dcéra je veľká hodnota, pretože obe strany sa navzájom o seba starajú a tým silne investujú do rodiny ako celku,” hovorí Fingerman, autorka knihy Starnúce matky a ich dospelé dcéry: Štúdia o zmiešaných emóciách. Vychádzala z výsledkov dotazníkov a rozhovorov s 48 pármi matiek a dcér. Priemerný vek matky v štúdii bol 76 rokov; pre dcéry to bolo 44 rokov. Účastníci boli požiadaní, aby diskutovali o zdrojoch napätia a pozitívnych aspektochv ich vzťahoch, ako aj o demografických informáciách a rodinnom zázemí.

Každá dcéra, ktorá trpí kritikou matky, nebude prekvapená tým, že matky pokračujú vo svojej úlohe a dcéry stále bojujú o ich uznanie aj vo vyššom veku. Jedna z účastníčiek výskumu, ktorá má teraz viac než 50 rokov priznala: “Stále mám tajomstvá, ktoré mame nepoviem, pretože sú to veci, ktoré nechcem, aby o mne vedela.”

Klientka opisuje vývoj v jej vzťahu s matkou. “Zrazu prišiel moment, keď som si uvedomila, že matka je iba iná žena,” hovorí. “Predtým bola matka symbolom, bola všemocná, niekedy nepriateľ a častokrát vychovávateľ – ale nevidela som ju ako ďalšiu ženu s podobnými problémami a skúsenosťami.”

Je to tak. Na to, aby sme svoje mamy prestali vnímať ako niekoho, kto je niečím viac, než my, potrebujeme iba dozrieť.

 

S láskou Nel

 

zdroj: www.psychologytoday.com

 

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.