Prispieť k zmenám, Viera Dubačová – poslankyňa NR SR

Viera Dubačová, divadelná režisérka, aktivistka, filantrop je dnes s 13 682 preferenčnými hlasmi zvolenou poslankyňou do Národnej Rady SR. Byť úspešnou pre ňu znamená mať okolo ľudí, ktorým sa darí. V tvorbe Viery Dubačovej, v jej živote i v jej odpovediach na moje otázky, je láska k ľuďom citeľná.

Čo pre Vás znamená úspech?
Keď sa ľuďom okolo mňa darí, vtedy sa považujem za úspešnú aj ja. Vtedy som šťastná.

Aká téma je pre Vás najdôležitejšia, ktorej sa budete v novom parlamente venovať?
Pri mojej doterajšej práci som narážala na problémy v kultúre, sociálnych zákonoch, ale ako mestská poslankyňa aj pri fungovaní samosprávy a najmä pri dopadoch politických nominácií na fungovanie našej krajiny. V rámci možností sa mi síce mnohé podarilo ovplyvniť aj z pozície aktivistu, angažovaného umelca, no nie všetko. Aj preto sú práve toto oblasti a témy, v ktorých chcem svojim dielom prispieť k zmenám.

Čo pre Vás znamená štýl?
Snažím sa byť štýlová aj do koča aj do voza. Samozrejme, chcem mať svoj štýl. To, čo na sebe nosím by ma malo vystihovať. Malo by odrážať aj moje pocity a názory.

Vaša, tiež so štýlom, Katarína

 

Prečítajte si, ako odpovedali na rovnaké otázky ďalšie úspešné poslankyne.

lucia nicholsonova Naprávanie skrivodlivosti sveta, Lucia Nicholsonová – poslankyňa NR SR

 

 

 

Bobrík odvahy, Veronika Remišová – poslankyňa NR SRremisova

 

 

 

Jana Kissova Cieľavedomé snaženie, Jana Kiššová – poslankyňa NR SR

 

 

 

Katka MachackovaNavrátenie dôveryhodnosti, Katarína Macháčková – poslankyňa NR SR

 

 

 

 

Facebook komentár
Katarína Mikle

Katarína Mikle

redaktor

Som zakladateľka komunity Ženy so štýlom. Verím, že ženy majú obrovskú silu a potenciál. A ak sa spojíme, vytvoríme osobné a pracovné priateľstvá, dokážeme zmeniť spoločnosť.