Psychológia výhry (Objavte 10 kvalít mentality víťazov)

Termín ‘výhra’ môže vyznievať podozrivo. Príliš materialisticky. Tak veľa „Á-čok, šťastia, príležitostí, či svalnatých atlétov…  V skutočnosti výhra nie je ničím iným, než vlastným úsilím človeka o dosiahnutie osobnej dokonalosti. Nepotrebujeme dávať druhých ľudí dole, alebo vyhrávať na úkor ostatných. Výhra znamená schopnosť zobrať svoj talent a potenciál, s ktorým sme prišli na svet  do vlastných rúk a plne ich využiť pre cieľ, či účel, z ktorého budeme mať radosť.

Výhra nie je o materializme, či o športe. Ide tu o nachádzanie  úspechu vo vlastnom živote, nezávisle na tom, kde je to pre vás dôležité. Je to o nachádzaní šťastia. O dosiahnutí pokoja mysle.

Poďme si pozrieť  10 kvalít mentality víťazov pekne jednu po druhej …

1. Sebaprojekcia

Sebaprojekcia znamená jednoducho mať veľmi jasný obraz toho, čo chceme dosiahnuť.  Znamená to poznať svoj cieľ, no  oveľa viac. Dôležitejšie než samotný stanovený cieľ je mať v hlave pustený film, ktorý ukazuje, ako k nemu kráčame. Pri sebaprojekcii môžete aj  využiť mantry a afirmácie, ktoré vám pomôžu pevnejšie udržať myšlienku na dosiahnutie cieľa.

2. Dávajte si jasne definované ciele

Sebaprojekcia je dobrá. Ale sama o sebe nie je ničím viac, než denným snením. Budete potrebovať, aby boli vaše ciele jasne definované. Výbornou pomôckou sú SMART ciele:

  • Špecifické (Specific) – určite si špecifickú oblasť, ktorá potrebuje zlepšienie
  • Merateľné (Measurable) – cieľ musí byť kvantifikovaný, alebo akýmkoľvek spôsobom merateľný
  • Je možné ho previesť (Assignable) – špecifikácia, kto úlohu urobí
  • Realistický (Realistic) – uistite sa, že cieľ naozaj môžete dosiahnuť
  • Časovo  ohraničený (Time-bound)  – stanovte si presný čas ukončenia. V prípade, že dosiahnutie cieľa vyžaduje dlhšiu dobu, rozdeľte si ju na viacero menších úsekov

 

3. Zamerajte sa na pozitíva vo všetkom, čo robíte

Ľudia, ktorí zlyhávajú, sú vždy ustarostení. Čo ak to nestihnem?  Čo ak sa môj projekt nebude šéfovi páčiť?  Čo ak svoje ciele nedosiahnem?

Strach a obavy nám nič dobré neprinesú. Jediné, čo dokážu, je že zvyšujú stres a tým je pravdepodobnejšie, že termín nestihneme, projekt zbabreme a svoje ciele nedosiahneme.

Oveľa lepšie je ostať optimistický a pozitívne naladený na výsledky. Veď viete, že robíte to najlepšie, čo dokážete, a že šéf to určite ocení. Dívajte sa na seba, ako ciele práve dosahujete, naplánujte, ako sa vyhnete prekážkam a vizualizujte si úspech.

 

4. Použite silu sebaurčenia

Potrebujete sa cítiť byť vložená do vecí, na ktorých pracujete.  Nepracujete na projekte preto, že to chce šéf.  Berte ho za vlastný.  A urobte ho podľa seba.

Keď na veci dáte svoju pečiatku a vezmete ich do svojho „ vlastníctva“, ako by ste ich zobrali z rúk osudu a vložili do tých vlastných. Úspech či zlyhanie  záleží iba od vás. Nie od vôle či rozmaru kohokoľvek iného.

Uvidíme, čo sa stane ” je antitézou tejto myšlienky. Sebaurčená žena  veci a situácie privedie k tomu, aby sa stali.  Neúspešné sa iba pretlčú životom, spokojné s málom a „nechajú veci, nech sa stanú“.

 

5. Vedomie samej  seba

Nikto nie je dokonalý. Všetci máme svoje chyby a slabosti. Byť víťazom neznamená byť vždy dokonalý a úspešný napriek všetkému. Znamená to poznať svoje slabé miesta a rátať s nimi.  Znamená to delegovať úlohu, ktorá je pre vás náročná na niekoho, kto ju zvládne ľahšie. Zamerať sa na to, v čom ste dobrí.  Je to o porozumení sebe samému.

Byť si vedomá samej seba je taktiež o empatii.  Ak vnímate, ako sa ostatní kolo vás cítia, a dokážete sa vžiť do ich situácie, dáva vám to obrovský základ pre porozumenie.  Toto porozumenie môže dokonca viesť k tomu, že budete viac adaptabilná a pripravená na zmenu.

 

6. Sebaúcta/Sebaobraz

Preto, aby sme boli víťazkami, je dôležitá naša sebaúcta a náš sebaobraz.   Naozaj, ak mám v poriadku svoju sebaúctu, potom sa pokojne môžem považovať aj za introverta. Nepotrebujeme byť párty-hviezdami, či prehnane extrovertnými, aby sme mali o sebe lepší obraz. Úplne nám stačí veriť v seba.

 

7. Sebadisciplína

Nikto rád nepočúva, že úspech prichádza po tvrdej práci.  Mnoho ľudí chce rýchle a jednoduché odpovede na zložité otázky. Chcú skratky, ktorými obídu ťažkú a špinavú časť práce.

Je mi ľúto, no toto nefunguje.  Pre dosiahnutie cieľov si potrebujeme vybudovať zdravé návyky, Budeme potrebovať sebadisciplínu, aby sme ich udržali v chode…  a sebadisciplínu na znovunaštartovanie v prípade, že sa nám to na prvý krát nepodarí dotiahnuť do konca.

 

8. Vnútorná reč

Spôsob, akým k sebe hovoria víťazi, im  pomáha posilniť ich sebaobraz  a sebadisciplínu.  Porazení sú tí, ktorí musia často počúvať svoj vnútorný hlas plný negativity.

Dá sa to prirovnať k malému anjelikovi a diablikovi, ktorí nám sedia na pleci:

Diablik hovorí:  kašli na prácu, daj si koláčik, si tučná a hlúpa, nič nedokážeš …

Naproti tomu reč anjelika nám vraví: daj si pár hodín práce naviac a dokončíš to. Namiesto koláča postačí banán. Si pekná, šikovná a úspešná. To dáš !

Občas sa stane, že diablik vyhrá. Dôležité je, aby jeho výhry boli zriedkavé a my sme dokázali znovu začať tam, kde sme skončili.

 

9. Celistvosť

Dúfam, že už vidíte, že víťaz nie je chlapík šoférujúci najväčšie auto, ktorý má tučné bankové konto. Víťaz je niekým omnoho viac…

Víťaz je časťou celku, časťou spoločnosti. Má dušu a verí v niečo viac, než je on sám, a nezáleží na tom, akého druhu jeho viera je.   Mal by dokázať brať rovnako vážne svoju prácu, ako aj čas strávený s rodinou a priateľmi.

Na všetkom záleží.  Ak dokážeme spojiť všetko dohromady, nespraví to z nás najbohatšieho človeka. Ale šťastnejšieho áno.

Ďalšou črtou celistvého človeka je schopnosť spolupracovať.  Víťazi spolupracujú s ostatnými a pokúšajú sa aj z nich urobiť víťazov. Bojujú za spoločný úspech, nie o dominanciu. Zatiaľ čo porazení sa neustále obávajú zneužitia, a tak trávia príliš veľa času zneužívaním ostatných.

 

10. Žiť v prítomnosti

Víťaz rozumie hodnote svojho času.

Netrápi sa minulosťou. Je preč.  Jediné, čo na nej bolo dobré, je možnosť poučiť sa z chýb,  a uchovať si krásne spomienky.

Neobáva sa budúcnosti, iba si nastavuje realistické a dosiahnuteľné ciele.  Dobrá budúcnosť je to, v čo verí, no vie, že priveľa času stráveného snívaním o úspechu  mu bráni v jeho dosiahnutí. Pretože konať môžeme len DNES.

Víťazi konajú okamžite, Potrebujú sa naučiť, ako maximalizovať svoju produktivitu, a pritom mať čas na rodinu a priateľov.  Vychutnávajú svoj čas TERAZ.  Užívajú si život a všetko, čo ponúka.

 

Prečítajte si tiež: Chcem, aby moje deti vyhrávali, ale naučím ich aj prehrávať

zdroj: http://www.developgoodhabits.com/

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.