Stretla som sa s Dalajlámom

Stretnutie so súčasným Dalajlámom bolo pre mňa niečo nové a svojím spôsobom kúzelné. Tento 81 ročný muž nás na Slovensku poctil svojou návštevou a jeho snahou bolo na verejnej prednáške odovzdať 2000 prítomným ľuďom svoje múdrosti a skúsenosti. Pre vás, milé dámy, ktoré ste nemali tú možnosť si ich vypočuť, ich chcem aspoň trošku zreprodukovať a aj týmto spôsobom ich šíriť ďalej. Nakoniec, presne túto myšlienku potreby vzájomného zdieľania sám Dalajláma vyjadril.

Svoje rozprávanie začal so slovami, že nie je výnimočnou osobou. Má dve oči, jeden nos a ústa. Nie je o nič viac, ako ktokoľvek iný.
I keď jeho myšlienky možno občas vytrhnem z kontextu, verím, že i napriek tomu budú pochopené správne. Mnohé sa totiž dajú aplikovať na všakovaké životné situácie a vôbec na celé naše bytie.

Všetko závisí od nášho vnímania, schopnosti sa pozrieť na veci z viacerých strán – nič nie je totiž absolútne pozitívne alebo absolútne negatívne.
Existujú dva druhy hygieny – fyzická a hygiena našich emócií. Nemožno celý život praktizovať len prvú z nich, sú nutné obe.
Odpustenie je veľmi dôležité, najmä preto, aby sme samy v sebe nedržali hnev.

Okrem múdrych slov umožnil aj prítomným položiť otázky a sám sa podujal na ich zodpovedanie. Poslednú otázku položilo mladé dievča v duchu, či nová generácia bude znamenať lepšiu budúcnosť.

Dalajláma povedal, že budúcnosť je stále otvorená a neistá pre nás všetkých. Generácia 21. storočia bude vstupovať do života s väčšou nádejou a má viac zodpovednosti za stav tohto sveta. Ak začneme s našou snahou o lepší svet teraz, o 30-40 rokov budeme mať generáciu, ktorá bude žiť vo väčšom mieri, bude zameraná viac sociálne. Začnime sa usilovať práve teraz o to! Každý z nás má zodpovednosť za lepší svet. Každý jeden z nás môže vytvoriť lepšiu budúcnosť.

Všetci sme rovnakí. Je dôležité sa naučiť milovať jeden druhého navzájom. Všetci sme bratia a sestry, sme si veľmi podobní fyzicky, psychicky a emocionálne. Všetci máme ten istý potenciál.

Jednu z posledných viet, ktoré nám všetkým ľuďom adresoval, bolo, že… Vaše problémy prenechám vám a svoje vlastné si ponesiem zo sebou ďalej…
Podľa neho, každá jedna bytosť na tejto planéte má problémy, možno občas s výnimkou detí. Poskytol dva návody. Ak je problém riešiteľný, postupne ho vyriešte. Ak nie je riešiteľný, prijmite to – naučte sa ho akceptovať – viac sa s tým urobiť nedá. A nezabúdajte, že občas je výborné na tieto problémy hľadieť zo širšej perspektívy, a to môže pomôcť zmeniť na ne optiku.

Lu

Prečítajte si tiež: Ženy by mali hrať oveľa aktívnejšiu rolu, Dalajláma

Facebook komentár
Lu Ladecká

Lu Ladecká

Som lojálna voči veciam, ktoré mám rada. Predtým než si ich obľúbim, podrobím ich dôkladnému prieskumu. Mám svoj štýl a ísť do hĺbky je jeho dôležitou súčasťou.