Ľudský osud

 

Bolo to v pláne, alebo máme voľbu?

Mnoho ľudí by rado vedelo, čo ich v budúcnosti čaká, preto je téma ľudského osudu tak zaujímavá. Na túto tému existujú dva rôzne názorové smery. Jeden z nich tvrdí, že si svoj osud vytvárame svojimi myšlienkami, slovami a činmi, každý deň a každú chvíľu. Druhým názorom je, že náš osud máme naplánovaný a vytvorili sme si ho predtým, než sme sa sem narodili. Oba tieto postoje majú v niečom pravdu.

Verím tomu, že predtým, ako sme sa rozhodli narodiť, určili sme si akési nastavenie, či poslanie, ktoré máme v tomto živote naplniť. Vybrali sme si k tomu do života určitých ľudí, aby boli s nami. Vybrali sme rodičov, aby nám pomohli rásť a asistovali nám pri plnení našich úloh. A presne takto isto si nás vybrali aj naši rodičia. Vybrali sme si krajinu, do ktorej sa narodíme, rozličné okolnosti spolu s príležitosťami a výzvami.
Aby sme si mohli vytvoriť život taký, aký ho chceme mať, svojimi myšlienkami a činmi, máme slobodnú vôľu. Takže hoci máme plán, tvoríme si svoj život sami dennodenne a v každej chvíli. Ako ľudské bytosti ho môžeme tvoriť vedome, či nevedome. Môžeme žiť náhodne, alebo môžeme prevziať kontrolu nad tým, čo sa nám deje a vytvoriť si život podľa našich predstáv. Všetko to má pôvod v zámere následne podporenom našimi emóciami a energiou, ktorú do jeho uskutočňovania vložíme, stáva mocnou tvorivou silou. A tvoriť môžeme z miesta strachu, rovnako ako aj z miesta lásky a prijatia.

Budúcnosť nemáme vytesanú do kameňa. Všetci máme potenciál, no jeho veľkosť sa mení v závislosti na našich myšlienkach a činoch. Napríklad po prečítaní romantickej knihy sa rozhodneme, že konečne nájdeme muža snov. No na to, aby sme to uskutočnili, potrebujeme ísť von a začať sa stretávať s novými ľuďmi, pretože je veľmi nepravdepodobné, že nám sám od seba zaklope na dvere. Ako tvorivé bytosti potrebujeme vo svojich životoch činy, ktoré budú viesť k vytvoreniu budúcnosti podľa našich predstáv.

My všetci kolektívne aj jednotlivo svoj život vytvárame dennodenne a v každom okamihu. Ak sa ocitneme v situácii, ktorá sa nám nepáči, najlepšia vec, ktorú môžeme urobiť je, že vezmeme zodpovednosť do svojich rúk a rozhodneme sa znova. Často práve tie najbolestivejšie skúsenosti vytvárajú pre nás príležitosť k rýchlejšiemu rastu. V skutočnosti nie sme obeťami osudu. Vždy máme možnosť voľby. Nemôžeme kontrolovať myšlienky a správanie druhých ľudí, no vždy máme možnosť rozhodnúť sa, ako na ne budeme reagovať.

Prišli sme sa sem učiť rásť. Nie je to ľahká cesta, no stávame sa lepšími a múdrejšími. Chce to prácu, no práve teraz kladieme základy lepšej budúcnosti nielen pre nás samých, ale aj pre nasledujúce generácie.

 

Nel

 

Prečítajte si tiež: To zlé je dobré na to, aby sme si skutočne vedeli vážiť dobré

zdroj: http://www.the-guided-meditation-site.com

 

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.