Pondelkové návody: “Ako indentifikovať problém v partnerskom vzťahu”

Problém v partnerskom vzťahu nemusí byť hneď viditeľný. Postupne sa ale neriešený problém presúva do rôznych častí partnerského vzťahu, alebo dokonca je cestou k rozchodu partnerov.

Ročne sa na Slovensku zosobáši okolo 25000 párov a rozvedie okolo 11000. (zdroj)

Aké sú možné ukazovatele prichádzajúceho problému v partnerskom vzťahu?

Znižujúca sa sexuálna aktivita

Najsilnejším odlišujúcim prvkom partnerského vzťahu od iných vzťahov je sexualita. Sex vytvára identitu vzťahu, rozvíja ho, posiluje partnerskú väzbu. Sex je jedným z prostriedkov partnerskej komunukácie. Počas partnerského vzťahu sa aj sex vyvíja a má rôzne obdobia. Mnohé menšie problémy, ktoré sú aj na iných úrovniach sa pri tejto komunikácii dokážu riešiť. Znižujúca sa sexuálna aktivita môže ukazovať na hlbší problém vo vzťahu, ktorý sa pri dlhodobej sexuálne abstinencii jasne ukáže, alebo presunie do iných častí partnerského života.

Iní muži začínajú tiež voňať

Čuch je signálnou sústavou ženy pre partnerský vzťah. Cez čuch sa žena nalaďuje a nastavuje na svojho či už budúceho alebo stávajúceho partnera. Čuch je ženský prostriedok “lovu”. Ak sa vydáva žena na “lov”, môže to znamenať, že v jej partnerskom vzťahu nie je niečo v poriadku.

Na prvé miesto sa dlhodobo dostávajú deti

Rodičia sú pilierom rodiny a pre deti silné vzory, preto v rodinom rebríčku sa nachádzajú prirodzene spoločne na prvom mieste. Schádzajú z neho len v prípade, že sú deti veľmi malé a potrebujú neustálu starostlivosť, alebo majú deti nejaký problém. Ak sa dostávajú deti na prvé miesto na dlhší čas, alebo sú už deti väčšie, môže stáť za tým nejaký problém v partnerskom vzťahu, ktorý sa prejavuje preliatím pozornosti smerom k deťom, a rozvíjaním partnerského vzťahu vo vzťahu s dieťaťom.

Súcit na miestach, kde by nemal byť

Partnerský vzťah sa môže dostať hlavne po rokoch do slepej uličky ohraničeného priateľstva, alebo do nepomenovaného partnerského boja. V obidvoch prípadoch prichádza na rad súcit, ako prostriedok prejavu vo vzťahu. Akonáhle súcitime s partnerom aj vo chvíľach, ktoré nie sú priamo zviazané s nejakým jeho problémom, môže to skôr ukazovať na celkový partnerský problém.

Neustála nespokojnosť aj s maličkosťami

Muž a žena sú tak rozdielni, že istá dávka nespokojnosti patrí ku každému partnerskému vzťahu. Nepokojnosť s maličkosťami môže ukazovať na problémy inde, ktoré sa len manifestujú na daných maličkostiach.

 

Identifikovanie problému je prvý krok k jeho vyriešieniu. Čím skôr sa problém prizná a začne hľadať jeho príčina alebo zdroj, tým je možnosť jeho vyriešenia vyššia.

Želáme vám, milé naše Ženy so štýlom, čo najmenej problémov v partnerskom vzťahu a čo najkrajší priebeh vo všetkých jeho obdobiach.

 

Prečítajte si tiež “Ako nájsť životné šťastie”:

 

Facebook komentár
Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.