Povedzme našim deťom o holokauste

Keď som sa dnes opýtala mladej dievčiny, študentky vysokej školy, čo vie o holokauste, odpovedala mi:
„Nič dokopy o tom neviem, len to, že to bolo vyvražďovanie židov.“

Túto otázku som jej položila v súvislosti s dnešným dňom, ktorý je dňom obetí holokaustu a rasového násilia.
9. septembra si pripomíname rozhodnutia a činy vtedajších politikov, ktoré v rokoch 1933-1945 viedli k systematickému vyvražďovaniu európskeho židovstva.
Vtedy zomrelo približne 70 000 nevinných ľudí – židov, ktorí žili na území Slovenska.

Už nedávne voľby na Slovensku nám ukázali smutnú pravdu o tom, že si mladí ľudia neuvedomujú temnotu, ktorú prinieslo toto násilie.

Dnes je ten deň, kedy by sme my rodičia, matky, mali suplovať školy a mali by sme povedať našim deťom o holokauste.
Ako porozprávať deťom tento strašidelný príbeh tak, aby mu porozumeli? Ako ho porozprávať tak, aby porozumeli odkazu, ktorý nesie tento príbeh?

Pomôcť s touto náročnou témou by nám mohla kniha pre deti s názvom “Tajomstvo príborníka” od spisovateľky Kathy Kacer. V knihe spisovateľka opisuje príbeh svojej mamy, ktorá pochádzala z Československa a prežila holokaust. Kathy Kacer je detská psychologička, ktorá citlivo približuje deťom túto smutnú časť histórie.

Pripomeňme si spoločne s našimi deťmi dôsledky rasizmu, nepriateľstva, predpojatosti a dajme tak nové základy krajšiemu svetu.


Vaša, tiež so štýlom, Katarína

 

Facebook komentár
Katarína Mikle

Katarína Mikle

redaktor

Som zakladateľka komunity Ženy so štýlom. Verím, že ženy majú obrovskú silu a potenciál. A ak sa spojíme, vytvoríme osobné a pracovné priateľstvá, dokážeme zmeniť spoločnosť.