Braillovo písmo, ktoré nikto neprekonal takmer 200 rokov

Louis Braille a jeho ,,Braillovo písmo“, určené nevidiacim, ktoré nikto neprekonal takmer 200 rokov.
Vďaka tomuto jedinečnému písmu mohla Helen Kellerová, ktorá zvíťazila nad slepotou a hluchotou, ako prvý človek s týmto zmyslovým postihnutím vyštudovať Harvardskú univerzitu a stať sa spisovateľkou.

Louis Braille – francúzsky učiteľ a vynálezca slepeckého písma ,,Braillovo písmo“.

V skutočnosti Louis Braille upravil a systematizoval už existujúce dvanásťbodové písmo od Charlesa Barbiera.
Narodil sa v roku 1809 a vyrastal v mestečku Coupvray blízko Paríža. Ako trojročný si poranil oko v otcovej dielni a oslepol. Trpezliví rodičia ho učili vnímať svet prostredníctvom hmatu a čuchu. V škole jeho učiteľ o ňom poznamenal: ,,Má pozoruhodnú pamäť, vie si zapamätať lekcie na základe počutia a rozumie tomu lepšie ako jeho spolužiaci”. Na základe odporúčania dali 10-ročného chlapca na výchovu do ústavnej starostlivosti v Paríži, kde neskôr ako nadaný žiak učil. V archíve ústavu je zaznamenané, že bol hudobne nadaný, jeho meno figuruje medzi prvými žiakmi v gramatike, dejepise, zemepise, v ručných prácach a v iných predmetoch, pričom pomáhal pri vyučovaní svojich spolužiakov.
V roku 1829 vydal metodickú pomôcku – Postup pri písaní atď. pre potreby slepcov, v ktorej predstavil vlastné slepecké písmo, oveľa jednoduchšie než boli tie predošlé. Prvou knihou napísanou týmto písmom boli ,,Dejiny Francúzska“ v roku 1837. Braille v roku 1838 napísal učebnicu aritmetiky a neskôr dal základy aj slepeckému notopisu. Zomrel 6. januára 1852. Plného uznania sa Braillovi dostalo až po jeho smrti.

Helen Kellerová vo veku 24 rokov vďaka Braillovému písmu promovala, v roku 1904 sa stala prvým človekom na svete, ktorý s takým zmyslovým postihnutím, slepo-hluchotou, vyštudoval Harvardskú univerzitu.
Braillovo písmo sa dnes používa po celom svete, a to aj pre texty písané azbukou, arabským, čínskym písmom a pod. Nevidiaci sa pomocou tohto písma učia čítať a písať už takmer dvesto rokov.

,,Nádherná chvíľa na vrchole by neznamenala ani polovicu z dosiahnutého, keby nie temných údolí, ktoré treba prejsť.“ Helen Kellerová

Vaša Iwka

Zdroje:/https://sk.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
https://sk.wikipedia.org/wiki/Helen_Kellerov%C3%A1

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.