Pocahontas, prvá indiánka vydatá za belocha

indians

Prvá indiánka vydatá za belocha bola Pocahontas

Pocahontas, narodená Matoaka, neskôr známa ako Rebecca Rolfe, sa narodila okolo roku 1595. Bola to vraj výrazná, temperamentná a inteligentná žena. Indiánka, ktorá je známa predovšetkým svojou aktivitou počas časov prvých anglických kolónií v Jamestowne. Tiež dcéra Powhatan, náčelníka kmeňov rozprávajúcich nárečím Algonquian, pána rozľahlých Chesapeakskych oblastí a indiánskych kmeňov vo východnej Virgínii.

Powhatan mal veľké problémy s osadníkmi. Spoločnosť Virginia ich vyslala na základe zriaďovacej listiny, aby našli vhodné miesto na usadenie. Nebol to sľubný začiatok. Osadníci sa spoliehali na spoluprácu Indiánov. V roku 1607 priplávalo na troch lodiach 104 mužov pod vedením Johna Smitha (niekde sa uvádza Christopher Newport). Smith bol zajatý náčelníkom Powhatanom a odsúdený na popravu.

A práve Pocahontas svojmu otcovi zabránila popraviť ho a to položením vlastnej hlavy na jeho hruď. Nevie sa, či ide o skutočnú udalosť, alebo či si ju John Smith vymyslel. Vo svojich prvých cestopisoch vydaných krátko po predpokladanej záchrane sa o nej totiž nezmienil. Urobil tak až po tom, keď sa Pocahontas stala veľmi známou vďaka svojej návšteve Anglicka. Ale koluje tiež legenda, že sa medzi Pocahontas a Johnom Smithom vyvinul románik, po tom, ako mu zachránila život.

V roku 1613 sa Pocahontas dostala do anglického zajatia. V tom čase prebiehala prvá anglo-powhatanská vojna a ona bola držaná pre výkupné. Nechala sa pokrstiť a prijala nové meno Rebecca. Na farme, kde bola rukojemníčkou, žila v kaplánovom dome. Učili ju po anglicky, obliekali ako dámu, pričom sa tak musela aj správať. Taktiež jej boli vštepované kresťanské názory a učenie. Pocahontas prekladala do angličtiny na podporu mierových rokovaní s jej otcom. Keď získala možnosť odísť späť k vlastným ľuďom, rozhodla sa zostať s Angličanmi. Práve na farme, kde ostala, sa zoznámila s anglickým pestovateľom tabaku, Johnom Rolfom.

V roku 1614 sa zaňho vydala a ich svadba sa stala prvým uskutočneným sobášom medzi belochom a Indiánkou v americkej histórii. Rolf listom z roku 1614 žiadal od guvernéra Dalea o povolenie uzavrieť manželstvo s Pocahontas. Ohradzoval sa tým, že mu ide hlavne o dobro plantáže a ich spoločnej domoviny, a že mu na srdci leží aj konvertovanie Pocahontas k pravému poznaniu Boha a Ježiša Krista, aby z nej viac nebolo neveriace stvorenie. Guvernér Dale a náčelník Powhatan v tomto zväzku videli šancu na mier, a preto bol sobáš schválený.

Pár uzavrel manželstvo v Jamestowne okolo 5. apríla 1614 a ich svadba sa stala prvým uskutočneným sobášom medzi belochom a Indiánkou v americkej histórii. Narodil sa im syn Thomas.

V roku 1616 odcestovali ako rodina do Londýna, kde bola Pocahontas prezentovaná ľuďom ako výsledok ,,zcivilizovaného divošstva”, na zvýšenie investícií v Jamestownu. Jej návšteva mala pomôcť zvýšiť podporu pre britské bojujúce kolónie. Postavenie dcéry náčelníka jej zaručilo vysoký status a získala tak vstup do londýnskej spoločnosti. Dôležité bolo, že tak mohla podporiť investície do bojujúcich spoločností.

Hovorí sa, že všade, kde prišla, zatienila ostatné dámy v spoločnosti. Mala vyberané spôsoby, no zároveň z nej sršala sila a bojovnosť. Pritom nezabúdala vyzdvihovať dôležitosť kresťanskej výchovy a jej význam v živote.

Nezachovali sa žiadne vyobrazenia Pocahontas. Nikdy sa nenechala maľovať. Jej veľkým želaním bolo ostať v Anglicku, čo sa jej aj splnilo, no za veľmi tragických okolností. V Gravesende ochorela a zomrela 21. marca vo veku 20 rokov, pravdepodobne na tuberkulózu. Pochovaná bola v miestnom kostole. Presné umiestnenie jej hrobu je však neznáme. Manžel v strachu, že ochorie aj syn Thomas, radšej opustil Anglicko. Zomrel vo Virgínii, pár rokov po nej. Syn Thomas sa tam neskôr usadil a založil si rodinu.

Pocahontas bola mnohými považovaná za matku modernej Ameriky. Nemohla však nijako zabrániť vplyvu kolonizácie na svoj ľud. Jej kmeň Pamunkey bol uznaný vládou USA až v roku 2015.

Vaša Iwka

 

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.