Žena a láska

 

Čím sú pre nás muži príťažliví?

Psychológovia hovoria, že pre muža je príťažlivou žena, ktorá má vysoko vyvinuté ženské reprodukčné znaky, ako je napríklad viac ženských hormónov alebo telo v tvare presýpacích hodín. Naopak pre ženu platí, že príťaživosť muža  sa odvíja od  jeho dôvtipnosti  a schopnosti ženu chrániť.

Inak povedané, muži kladú väčší dôraz na vzhľad a ženy prikladajú veľkú dôležitosť sociálnemu statusu, finančnej situácii a  schopnosti muža stať sa úspešným.

Je možné  s tým súhlasiť, no nemalo by to byť pravidlom, ktoré neuznáva výnimky. Väčšinu mužov vyhľad zaujíma, no sú aj takí, ktorí kladú dôraz na iné veci a naopak, väčšina žien sa zaujíma o dôvtipných muživ, no aj tu existujú výnimky.

Nie je úspešný, má aj napriek tomu šancu?  

Podľa tvrdení psychológov by muž mal byť majetný, úspešný a rozhodný, aby sa ženám páčil, správne?

Nie je to tak úplne presné, pretože hoci muž nemá žiadnu z týchto „ rozhodujúcich“ charakteristík, môže ženu zaujať, ak preukáže schopnosť stať sa úspešným.  Ženy, ktoré priťahujú majetní muži, majú tendenciu inklinovať aj k takým, ktorí momentálne bohatí nie sú, no sú ambiciózni, pretože mať ambície predpokladá možnosť stať sa jedného dňa  bohatým.

V skratke, ak muž momentálne nemá zdroje, stačí, aby žene ukázal schopnosti, ktoré v budúcnosti dokážu tieto zdroje zabezpečiť.

Dokážu ambície pridať mužovi na príťažlivosti?

Ambície, inteligencia, vytrvalosť a sebadôvera sú tými vlastnoťami, ktoré mužom na príťaživosti pridávajú, pretože všetky z nich hovoria o tom, že v budúcnosti dokážu žene zabezpečiť práve tie zdroje, ktoré potrebuje.

Našťastie je možné sa týmto vlastnostiam naučiť, takže každej žene bude hneď jasné, s akým mužom má do činenia.

My ženy takisto potrebujeme byť chránené. Preto nás priťahujú muži s vypracovanou postavou. Príliš veľké svaly nie sú nutné, potrebujeme muža s telom, ktoré disponuje fyzickou silou a svižnosťou. Veľkú šancu na úspech majú u nás muži,  ktorí sa venujú bojovým umeniam, pretože to samo o sebe evokuje pocit, že nás takýto muž vždy dokáže ochrániť.

Fyzická, či sociálna atraktivita muža nie je záležitosť genetiky, ako sa niektorí domnievajú.  Dokážeme atraktivitu vybudovať, ak poznáme pravidlá. A to platí rovnako pre mužov, ako aj pre ženy.

 

Prečítajte si tiež: “Ako indentifikovať problém v partnerskom vzťahu”

Zdroj: psychologytoday.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.