Žena a láska

laska

 

Čím sú pre nás muži príťažliví?

Psychológovia hovoria, že pre muža je príťažlivou žena, ktorá má vysoko vyvinuté ženské reprodukčné znaky, ako je napríklad viac ženských hormónov alebo telo v tvare presýpacích hodín. Naopak pre ženu platí, že príťaživosť muža  sa odvíja od  jeho dôvtipnosti  a schopnosti ženu chrániť.

Inak povedané, muži kladú väčší dôraz na vzhľad a ženy prikladajú veľkú dôležitosť sociálnemu statusu, finančnej situácii a  schopnosti muža stať sa úspešným.

Je možné  s tým súhlasiť, no nemalo by to byť pravidlom, ktoré neuznáva výnimky. Väčšinu mužov vyhľad zaujíma, no sú aj takí, ktorí kladú dôraz na iné veci a naopak, väčšina žien sa zaujíma o dôvtipných muživ, no aj tu existujú výnimky.

Nie je úspešný, má aj napriek tomu šancu?  

Podľa tvrdení psychológov by muž mal byť majetný, úspešný a rozhodný, aby sa ženám páčil, správne?

Nie je to tak úplne presné, pretože hoci muž nemá žiadnu z týchto „ rozhodujúcich“ charakteristík, môže ženu zaujať, ak preukáže schopnosť stať sa úspešným.  Ženy, ktoré priťahujú majetní muži, majú tendenciu inklinovať aj k takým, ktorí momentálne bohatí nie sú, no sú ambiciózni, pretože mať ambície predpokladá možnosť stať sa jedného dňa  bohatým.

V skratke, ak muž momentálne nemá zdroje, stačí, aby žene ukázal schopnosti, ktoré v budúcnosti dokážu tieto zdroje zabezpečiť.

Dokážu ambície pridať mužovi na príťažlivosti?

Ambície, inteligencia, vytrvalosť a sebadôvera sú tými vlastnoťami, ktoré mužom na príťaživosti pridávajú, pretože všetky z nich hovoria o tom, že v budúcnosti dokážu žene zabezpečiť práve tie zdroje, ktoré potrebuje.

Našťastie je možné sa týmto vlastnostiam naučiť, takže každej žene bude hneď jasné, s akým mužom má do činenia.

My ženy takisto potrebujeme byť chránené. Preto nás priťahujú muži s vypracovanou postavou. Príliš veľké svaly nie sú nutné, potrebujeme muža s telom, ktoré disponuje fyzickou silou a svižnosťou. Veľkú šancu na úspech majú u nás muži,  ktorí sa venujú bojovým umeniam, pretože to samo o sebe evokuje pocit, že nás takýto muž vždy dokáže ochrániť.

Fyzická, či sociálna atraktivita muža nie je záležitosť genetiky, ako sa niektorí domnievajú.  Dokážeme atraktivitu vybudovať, ak poznáme pravidlá. A to platí rovnako pre mužov, ako aj pre ženy.

 

Prečítajte si tiež: “Ako indentifikovať problém v partnerskom vzťahu”

Zdroj: psychologytoday.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.