Magická sila Adventu

Advent má magický charakter. Pochádza z latinského ,,adventus“ a znamená príchod. Adventné sviece sú svetlo, ktoré rozptyľuje temnotu, majú svoj význam…

Advent a jeho história

Advent alebo adventné obdobie je obdobie medzi štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša a je obdobím duchovnej prípravy na Vianoce.
Korene adventu siahajú až do 4-tého storočia a zaviedol ho rímsky pápež Gregor Veľký. Adventné obdobie skrátil na štyri nedele, symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja.

Advent pochádza z latinského „adventus“, čo znamená príchod. Symbolom tohto obdobia, trvajúceho štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami.

História adventného venca

Adventný veniec má svoje nezastupiteľné miesto a častokrát býva z čečiny. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, kto zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach.

Počas štyroch adventných nedieľ sa postupne rozsvecujú sviece na adventnom venci. Sviece sú najčastejšie tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce dôstojnosť a pokánie. Jediná tretia v poradí je ružová, volá sa Gaudete, tá zvestuje radosť. Ich zapaľovanie má svoju postupnosť, a to v proti smere hodinových ručičiek. Častou býva i piata biela svieca a tá sa zapaľuje po západe slnka na Štedrý deň.

Moja babička hovorila o význame sviec takto:
Tá prvá je ,,pokoj“, ktorý by mal prebývať medzi ľuďmi. Keď ,,pokoj“ dohára, príde na rad druhá ,,viera“, čo túži ľuďom svietiť na cestu životom, k nim sa pridá tretia ,,láska“, čo túži byť v ľudských srdciach a nakoniec štvrtá ,,nádej“, ktorá rozhorí ostatné sviece.

Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky, ale má predovšetkým svoj duchovný charakter, kedy sa pripravujeme na slávenie Vianoc.
Počas adventu sme si zvykli zdobiť príbytky vianočnou dekoráciou a navštevovať vianočné trhy. Pre mnohých to nemá hlbší význam, naopak pre iných, je to dôležité obdobie pre celú rodinu.
Advent sa volal niekedy malým pôstom. V rodinách nastala akási posvätná tichosť. Skončilo obdobie tanečných zábav a okrem vyzdobovania domácností sa dodržiavali zvyky spojené so sviatkami svätých.

30.11. – Ondrej
V ľudovej tradícii sa spájal najmä s bohatými praktikami, zameranými na veštby o vydaji.

4.12. – Barbora
Režú sa vetvičky čerešní a tie rozkvitajú na Štedrý deň.

6.12. -Mikuláš
Asi najuznávanejšia tradícia. Muž s bielou bradou v biskupskom odeve, ktorý chodí spolu s anjelmi a čertom a obdarúva deti sladkosťami.

13.12. – Lucia
Robia sa rôzne čary, aby sa zamedzilo prístupu zlým duchom medzi ľudí.

V adventnom čase si nenecháme ujsť návštevu vianočných trhov s predajom výrobkov určených na túto dobu. Medovníčky, sušené ovocie, rôzne figúrky z dreva, či hliny, nám robia malé radosti. Tešíme sa vzájomným stretnutiam s blízkymi, či priateľmi.
Aj tí najmenší obľubujú advent. S radosťou a iskričkami v očiach si v adventnom kalendáriku od začiatku mesiaca nachádzajú za zatvorenými okienkami sladkú dobrotu a tešia sa tak na blížiace sa Vianoce.

Prajem krásne pokojné adventné obdobie, kedy zapálené sviece zohrievajú naše srdcia.

Vaša Iwka

 

Prečítajte si tiež: Už nežijem pod ťarchou sľubov

 

Zdroj:/http://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.