Mária Terézia, čo sú mýty a čo je pravda? Ktoré z jej 16 detí bolo jej miláčikom?

Milovala Mária Terézia všetky svoje deti rovnako? Alebo robila medzi nimi rozdiely?
Ako to bolo s obľúbenou Máriou Kristínou?

Odpovede na otázky našla Katrin Unterreiner, vedúca pracovníčka kultúrnej a podnikovej spoločnosti Zámok Schönbrunn. Historička Katrin čerpala informácie zo zaujímavých zdrojov, tak ako sme písali už v l. časti o Faktoch a mýtoch a pravde o Márii Terézii, teda od ľudí žijúcich v jej blízkosti.

Mária Terézia a jej 16 detí

Mária Terézia sa snažila svojim 11 dcéram a 5 synom vytvoriť atmosféru pohody. Potomkom chcela zaistiť moc habsbursko-lotrinského rodu a neskôr ich manželstvami posilniť vplyv v Európe. Deti mali svoje pestúnky, boli vedené k zbožnosti, od útleho detstva dostávali vzdelanie. Mali stanovené denné režimy a očakávala sa od nich poslušnosť. Svoju náklonnosť, či naopak zdržanlivosť Mária Terézia voči deťom prejavovala verejne a sama sa cítila byť milujúcou matkou.

Milovala všetky svoje deti rovnako?

Mária Anna, najstaršia dcéra, si matkinu lásku neužívala a preto sa radšej utiekala k otcovi, pri ktorom našla podporu. Ďalšie nemenej obľúbené dcéry boli Mária Alžbeta, ktorá sa neskôr usadila v kláštore, či Mária Amália, výhodne vydatá do Parmy. Mária Karolína tá zas bola povahovo veľmi podobná svojej matke, čo nebolo tiež dobré. S Máriou Antoinettou, boli neustále problémy, vrtošivá princezná ju stála veľa nervov. Mária Terézia neznášala svojvoľné správanie svojich dcér, akýkoľvek ich odpor, či presadzovanie vlastných nápadov.

Zbožňovaná dcéra “Mimi” sa ako jediná mohla vydať z lásky

K jej favoritom patril prvorodený synáčik Jozef, následník trónu. A privilégium miláčika si odmalička získala dcéra Mária Kristína, prezývaná ,,Mimi“, čo vzbudzovalo žiarlivosť ostatných súrodencov. Ako jediná mala dovolené vydať sa z lásky! Avšak to všetko za obrovskej podpory matky. Matka ju zbožňovala.

Mladý princ Albert Kazimír Saský, do ktorého sa Mimi zamilovala, zas nebol po chuti otcovi, cisárovi Františkovi Štefanovi. Otecko pre ňu vybral iného ,,výhodného kandidáta na manžela“. A aby Mária Terézia svojej jedinej obľúbenkyni vyhovela, stálo ju to naozaj veľa úsilia. Obe, matka i dcéra museli podniknúť cestu za úspechom, tzv. tajnú misiu proti cisárovi.

Mária Terézia dávala Mimi rady ako byť zdržanlivá a trpezlivá. Lenže mladé zaľúbené dievča chcelo byť so svojou láskou čo najskôr. Matka ju preto neustále napomínala, že najdôležitejšia je opatrnosť. Radila jej nezverovať sa nikomu s pocitmi a všetko držať v absolútnej tajnosti. Prízvukovala, nech hrá naoko úlohu, ktorú jej predpisuje povinnosť a nech na svoju lásku neustále nemyslí a správa sa prirodzene. A tiež, aby vytúženého princa nespomínala pred otcom, keďže mal s Mimi pripravené iné svadobné plány. Dokonca jej v listoch písala, že sa vie vcítiť do jej ťažkej, bezútešnej situácie, a keď ešte nejakú dobu vydrží, určite príde čas, kedy sa všetko podarí k prospechu a dosiahnutiu vytúženého šťastia. Podporovala ju ako matka, zároveň ako najlepšia priateľka.

Z listov dcére:

,,Mám Ťa moc rada. Vložila si svoje šťastie do mojich rúk, otvorila si mi srdce, buď si istá, že je u mňa dobre ukryté a nikdy nebudem jednať proti Tvojej vôli…“

Osudom riadené udalosti pomohli celému plánu matky a dcéry. Cisár František Štefan Lotrinský, otec Mimi a manžel Márie Terézie 18. augusta 1765 nečakane zomrel. A hoci všetkých zasiahla jeho smrť, svadba Márie Kristíny – Mimi a jej veľkej lásky Alberta, sa konala ešte v smútočnom období. Mária Terézia si neodpustila dávať svojej milovanej dcére aj rady aj naďalej. Teraz však do manželstva.

Cenné rady matky dcére do manželstva

Pripomínala jej, aby zaľúbenosť nepreháňala, aby občas šetrila i s nežnosťami voči manželovi, čím bude preňho viac žiadúca. Aby svojmu manželovi dala dostatok voľnosti, pretože potom bude jej prítomnosť naopak ešte viac vyhľadávať… Kládla dôraz na ich vzájomnú úctu. V listoch písala, že keď raz veľká láska pominie, je potrebné zachovať priateľstvo, aby žena a muž boli spolu šťastní. Pretože len tak môžu spoločne čeliť nástrahám života.

Odkazovala jej, že práve žena má byť tou, čo určuje vyváženosť vzťahu, tou, čo si získa mužovu úctu, nezneužije jeho priateľstvo, dôvernosti, a už vôbec ho nebude chcieť akýmkoľvek spôsobom ovládať. Má byť tou, čo mu nedá pocítiť nadvládu, ale bude ho milovať rozumne. Sama vo svojom manželstve vraj bola v tomto ohľade spokojná. Mária Terézia milovala svojho muža celý život. Po jeho náhlej smrti si zo smútku a žiaľu, už obliekala len čierne šaty.

Tienistá stránka života zbožňovanej dcéry

Mária Terézia uprednostňovala obľúbenú dcéru Mimi celý život. Darovala jej a jej manželovi značné bohatstvo, čím im zabezpečila blahobyt. Manželia sa mohli venovať svojim umeleckým záľubám. Investovali veľa do honosného zariadenia. Na predmestí Bruselu nechali postaviť veľkolepý, nádherný zámok Laekene. Ich šťastný život mal len jednu tienistú stránku. Deti… Mária Kristína – Mimi porodila len raz, dievčatko, ktoré ešte v ten deň zomrelo. Viac detí už mať nemohla. Zomrela na infekciu vyvolanú pokazenou vodou.

Na jej náhrobku je vyznanie lásky od manžela:
UXORI OPTIMAE ALBERTUS – Najlepšej manželke Albert

 

V ďalšej časti si predstavíme vzťah Márie Terézie a vrtošivej dcéry Márie Antoinetty, ktorej výchova nebola jednoduchá.

Vaša Iwka

 

Prečítajte si tiež: Mária Terézia, čo sú mýty a čo je pravda? Používala svoje deti na politické kupčenie?

 

Zdroj: UNTERREINER, K.: Marie Terezie Mýty a Pravdy. Libeznice : Vydavatelství VÍKEND s.r.o., 2018. 190 s.

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.